Thursday, January 31, 2013

गडांवरचे देव


सह्यांद्रीतील गडांवरचे देवांच्या मुर्त्या व कातळात कोरलेले देव आहेत.

       गणपती तर काही गडांवर मारुती या देव आहेत.  

          काही दरवाजाच्या कमानीवर व गुहेत हे देव आहेत.

            स्थानिक या देवांची ठराविक दिवशी रंगरगोटी व पुजाअर्चा करतात.

                इतर दिवशी परिस्थिती बिकट आहे.                                                                  

                                                                          अवचित गड

                                 रनतनड


                            
                                    राजमाची                                                     
                                  माणिक गड

                                   सागरगड


                                                     
                                                                    प्रबळगड                                                                       पेब

                                                                        नाने  घाट                                                                    माहुली

                                                                         पेठ


                                                                        कर्नाळा


                                      राजमाची


No comments:

Post a Comment