Saturday, March 7, 2015

सिध्दगडावर फेरी

सिध्दगडावर फेरी


नाव  :  सिध्दगड
उंची  :     ( ३२०० फूट)
प्रकार :  गिरीदुर्ग
ठिकाण  : ठाणे, महाराष्ट्र
जवळचे गाव : सिध्दवाडी,म्हसा,मुरबाड
डोंगररांग : दमदम्या

         गेली सात दशके दरवर्षी २ जानेवारी रोजी मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील सिध्दगड येथे भाई कोतवाल व हिराजी पाटील या दोन हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याची, त्यांच्या स्मृती जपण्याची जी परंपरा जोपासली जात आहे.हे विशेष



सिध्दगडावर येण्यासाठी मुंबईकरांनी कल्याणमार्गेमुरबाडला तर पुणेकरांनी कर्जत मार्गेमुरबाडला यावे. मुरबाडहून 'म्हसा' फाटया मार्गे 'नारीवली' गावात यावे लागते.




                                                              गोरख व मच्छिंद्रगड





                        कल्याण,मुरबाड,म्ह्साकरीत नारीवली येथे उततलो. वाटचालीला सुरुवात








                                 गडावरील  चढाईचा मार्ग जंगलातून आहे.







                         ‘अहुप्या’ तर ‘दमदम्या’ डोंगरांचे कडे या गडाच्या सोबतीला उभे आहेत.







                                                        पाणी भरुन घेतले.








                                                 ’म्हातारी’ वाट दाखवत होती.






                                                   ढासळत असलेले  प्रवेशव्दार









                                                  पठारावरील छोटेसे दगडी मंदीर





                                               मंदीराशेजारील शिलालेख






                                                मंदीराच्या बाजूचा परिसर




शांत परिसरातील सुंदर मंदीर 






                                                        सिध्दगडाची वाडी





                                                 
                                       काही वर्षे या गुहेत एक बाबा राहत होते.आता ते नाहीत.








                                                  वाडीतील कौलारु घरे





                                               बुरुजाकडे जाण्याचा मार्ग




                                                टोकाला असलेला बुरुज















                                                 बुरुजाच्या बाजुची दरवाजाची कमान

                                                                        पिंडी






                                       सुकलेल्या गवताच्या काडीसारखा दिसणारा टोळ




                           आम्हाला निरोप देण्यासाठी उभी राहिलेली वाडीतील काही मंडळी

No comments:

Post a Comment