Thursday, July 11, 2013

गडांच्या पाय-या


  

गडाच्या पाय-या चढून वर गेल्यावर प्रवेशद्वार लागते.पायवाटेने
      आपण  कातळात खोदलेल्या पाय-यांपाशी येतो.त्या चढल्याशिवाय
           गडावर प्रवेश मिळत नाही.बहुतेक  पाय-या  दगडात कोरलेल्या
               आहेत.त्यामुळेच त्यांची पडझड जास्त झालेली नाही.काही गडाच्या
                     पाय-या सुधारण्याची कामे पुरातत्व खात्याने हाती घेतली आहेत.
 

                                                                    कलावंतीण

                                                                           सागरगड


                                                                      लोहगड


                                                                      शिवनेरी

                                                                  नानेघाट                                                                         कळसुबाई


                                                                        रोहिडा                                                                      केंजळगड 


                                                                     सागरगड                                                                             कहोज                                                            कोराईगड

No comments:

Post a Comment